Společnost Napos podporuje náš sportovní projekt i v letošním roce!

22.5. 20181096x

Společnost Napos, a.s. byla v loňském roce, při naší pilotní akci Decathlon Streetball Hradec králové partnerem akce, a nebude tomu jinak ani letos na Decathlon Hradeckých sportovních hrách!

Společnost byla založena 9. 11. 1992 se záměrem recyklovat odpad, a to kovy, plasty, papír a sklo. Společnost má aktivní účast na trhu s odpady od roku 1993. Zprvu společnost fungovala v pronajatých prostorách, měla 4 pracovníky. Následoval postupný trvalý růst obchodního podílu společnosti na trhu a s tím spojený nárůst množství zpracovávaného dopadu vyžadující adekvátní vlastní zpracovatelské zázemí.

Od r. 2002 působí ve svém objektu v Předměřicích nad Labem. V roce 2006 byla ve spolupráci se společností BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY vybudována linka na třídění a úpravu papíru a plastů. Od ledna 2011 byly dány do provozu vysokotlaké hydraulické nůžky BONFIGLIOLI pro úpravu ocelového odpadu nahrazující původní, kapacitně již nedostačující dieselové nůžky ZDAS 300. Dále byl pořízen hydraulický lis se stacionárním ramenovým manipulátorem pro lisování kovových balíků. Na začátku roku 2014, s narůstajícím objemem šrotu byly zakoupeny elektrické nůžky ZDAS 400, a to především na úpravu lehkého šrotu.

V areálu společnosti se nalézá železniční vlečka s váhou pro vážení exportovaných vagonů se zpracovaným odpadem.

V oblasti autodopravy společnost disponuje pěti vysoce spolehlivými vozy SCANIA a MAN vybavenými hydraulickou rukou pro nakládku odpadu v kombinaci s velkoobjemovými kontejnery a vleky umožňujícími optimalizaci přepravních nákladů. Pro vážení přijímaného odpadu slouží autováha GBE 60t/18.

V oblasti strojního vybavení společnost mimo jiné disponuje mobilními nakladači TEREX-FUCHS a vysokozdvižnými vozíky CATERPILLAR a DESTA.

Rozvoj firmy si pochopitelně vyžádal i adekvátní množstevní nárůst v oblasti lidských zdrojů napříč celou společností počínaje dělnickými profesemi přes obsluhu strojů a zařízení až po nejvyšší management. V současnosti společnost zaměstnává na 30 stálých zaměstnanců.

V roce 2015 se do portfolia služeb přidal výkup autobaterií. Vizí je neustále se zlepšovat a rozšiřovat sortiment nabízených služeb. V roce 2016 obdržela společnost povolení ke zpracování a výkupu elektrošrotu v podobě drobných a velkých spotřebičů. Dalšími kroky je povolení s nakládání s nebezpečnými odpady a především komplexní služby obcím. S touto činností byl zakoupen v témže roce popelářský vůz značky MAN, který je určen ke svážení komunálního a separovaného odpadu.

Cílem společnosti je nabídnout komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství pro firmy a obce, a stát se tak významným partnerem v regionu.

Kromě své obchodní činnosti má společnost díky svému majiteli Pavlu Pourovi velice blízko i ke sportu, protože se stala generálním partnerem basketbalového klubu BK Napos Vysoká nad Labem, který se kromě mužské a ženské složky intenzivně věnuje mládeži. V letošním roce měl klub již 43 malých basketbalistů.

Pro více informací navštivte navštivte webové stránky https://www.napos.cz/cs/

Děkujeme za podporu!

Komentáře