STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ PODPORUJE HRADECKÉ SPORTOVNÍ HRY

10.8. 2021861x

Letošní ročník naší sportovní akce Decathlon Hradecké sportovní hry se opět uskuteční za podpory Statutárního města Hradec Králové! Díky této podpoře Města, která trvá od vzniku Hradeckých sportovních her, můžeme akci opět uspořádat i v těchto nelehkých covidových časech.

Decathlon Hradecké sportovní hry byly pro letošní rok opět zařazeny do Cyklu Královéhradecká nábřeží. Myšlenka oživit nábřeží jako unikátní prvek městské architektury pořádáním nejrůznějších kulturních akcí tu vznikla již před několika lety, viz tradiční „Nábřeží paromilů“, ke kterému se připojila „Nábřeží řemeslníků“ a „Keramiky a skla“. Z původních několik akcí se tento Cyklus Královéhradecká nábřeží rozrostl o další nápadité akce.  

Jednou z nich jsou již čtvrtým rokem také Decathlon Hradecké sportovní hry, které svým účastníkům nabízí spoustu sportu, zábavy a aktivního vyžití. Naše akce je tak svým zaměřením výjimečnou událostí mezi širokou škálou akcí na Labském nábřeží v Hradci Králové. Informace o aktuálním dění ve městě najdete na webu www.hradeckralove.org.

Letošní ročník Decathlon Hradeckých sportovních her se koná také pod záštitou Primátora Statutárního města Hradec Králové pana prof. PharmDr. Alexandra Hrabálka, CSc. Děkujeme za podporu!

Komentáře